Taiteestani

Olen ollut kuvataiteilija vuodesta 2011 lähtien. Koulutukseltani olen kuva-artesaani (2011) ja muotoilualan artenomi (AMK 1996). Ennen taiteilijaurani alkua olen toiminut sisustussuunnittelijana ja muotoilijana.

Teokseni ovat pääasiassa öljy- ja akryylimaalauksia. Minua kiinnostavat kuitenkin myös monet muut taiteen tekniikat ja materiaalit sekä niiden yhdistäminen uusilla tavoilla. Erilaiset kierrätys- ja luonnonmateriaalit inspiroivat minua kokeiluihin, joissa nämä materiaalit toimivat osana veistoksellista teosta tai lisäävät kolmiulotteisuutta maalauksiin.

Kuvaan mielelläni luontoaiheita, mutta pohjimmiltaan taiteessani on kysymys ihmisestä. Teoksissani ihminen on luonnon kokija, näkijä ja tulkitsija. Luonto- ja eläinaiheiden kautta kuvaan ihmisen tunteita, tunnelmia ja tilanteita. Ihmisluonto kaikkine hyvine ja huonoine puolineen on ainainen mielenkiintoni kohde. Ihmisen suhde toiseen ihmiseen, ympäröivään yhteiskuntaan, luontoon ja toisaalta rakennettuun ympäristöön mietityttää ja askarruttaa mieltäni usein. Taiteeni avulla haluankin etsiä vastauksia siihen, millaisia olemme ihmisinä ja mikä muovaa ajatteluamme ja käyttäytymistämme yksilöinä ja yhteisön jäseninä.

Vapaa-aikanani liikun mielelläni metsissä ja meren äärellä. Luonto antaa inspiraatiota taiteelliseen työskentelyyn sekä tarjoaa rauhaa ja hiljentymistä, jota haluan myös monilla teoksillani välittää myös katsojille.

Arja Sundqvistin maalaus